Afqanistanda turk mensheli toponimler

14.07.11 | turuz

http//photoload.ru/data/1b/96/91/1b9691dcccf19473f17e6eebb3796226.jpg


Əfqanıstanda türk mənsəli toponimlər (monoqrafiya)
Author: Roza Eyvazova
Publisher: Bakı, "Elm"
Publication date: 1995
Number of pages: 244
Format / Quality: PDF
Size: 54.84 Mb
Language: Azarbaican


Image

Quote:

Roza Eyvazova

Eyvazova Roza Hüseyn qızı 16 aprel 1937-ci ildə Bakıda anadan olmuşdur.

Filologiya e.d. (1996). Azərb. Dövlət Un-tinin şərqşünaslıq fakültəsini bitirmişdir (1959). 1967 ildən Azərb. EA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tunda kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışmış, 1998 ildən həmin in-tutda dil əlaqələri şöbəsinin müdiridir.

Müxtəlif beynəlxalq konfrans və simpoziumların iştirakçısı olmuşdur. "Azərbaycan ədəbi dili tarixi", "Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası", "Azərbaycan dili tarixi lüğəti", "Azərbaycan dilinin böyük onomastik izahlı lüğəti" adlı kollektiv əsərlərin müəlliflərindəndir.

Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi və Milli Elmlər Akademiyası Birləşmiş İxtisaslaşdırılmış Müdafiə şurasının, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tunun Elmi Əlaqələndirmə şurasının, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-tinin Onomastika üzrə Əlaqələndirmə şurasının üzvüdür.

1.Kişvəri "Divan"ının dili, Bakı, "Elm", 2005, 370 s.
2.Əfqanıstanda türk mənsəli toponimlər (monoqrafiya), Bakı, "Elm", 1995, 244 s.
3.Orta əsr ədəbi dil əlaqələrinin Kişvəri əsərlərində təzahüru (monoqrafiya), Bakı, "Elm", 1999, 293 s.
4."Dədə Qorqud" dastanlarında qadın mənəviyyatı, "Varlıq" məcmuəsi, İran-Tehran, 2000, 1378, №114-3, 55-60 s.
5.Azərbaycan Respublikası ərazisində yaşayan azsaylı xalqların dillərinin araşdırılmasına dair. Tədqiqlər 1, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı, "Elm", 2001, 58-69 s.
Dear guest, you must be registered, in order to see the hidden text!
Dear guest, you must be registered, in order to see the hidden text!
Dear guest, you must be registered, in order to see the hidden text!
Dear guest, you must be registered, in order to see the hidden text!

Password: turklib

Не забудьте порекомендовать эту информацию в соцсетях по кнопкам ниже!

Просмотров: 1934 | Комментариев: 0
Рейтинг:
 (Votes: 3)
Комментарии (0)
Commenting of this news is forbidden.